Vesterhavet og naturen omkring

Her højt til himlen med plads til alle.

Jeg vil gerne vise jer den store og baske natur omkring Vesterhavet ved Blokhus, Løkken og Lønstrup hvor vi har en meget afvekslende kyststrækning med de smukkeste solnedgange og de dejligste sommerdage, hvor stranden om sommeren er fyldt med glade badegæster. Uden for badesæsonen er stranden uendelig stor og fredfyldt, farverne og lyset over havet skifter i en uendelighed, der er aldrig to dage der ens.- se nærmer i fotoalbummet.

Det er et helt særligt geologisk område omkring Rubjerg Knude. Rubjerg Knude er den højeste og mest markante del af den 13 km lange kystskrænt mellem Lønstrup og Løkken, som kaldes Lønstrup Klint, I lagene i Lønstrup Klint kan man aflæse hovedtrækkene af landskabets historie i vendsyssel.

Ældst er Rubjerg Knude, der består af talrige stejltstående lag af ler og sand. Da isen kom ned fra Norge for omkring 28000 år siden, aflejrede den først et lerlag og derefter et sandlag foran sig. Da isen fortsatte mod syd, skubbede den de frosne lag op i skråtstillede flager, som man i dag kan se i klinten ved Rubjerg Knude.

Nord og syd for Rubjerg Knude findes sand og leraflejringer, som er hævet havbund fra slutningen af istiden. Klitdannelserne oven på klinten er højst 500 år gamle, og selve klitten omkring fyret er dannet inden for de sidste 100 år.

Klinten er under stadig nedbrydning med godt en meter om året i gennemsnit. Meget dramatisk ses dette ved Mårup kirke og Nørre Lyngby. Kystnedbrydningen giver til stadighed nye tværsnit af jordlagene, og dermed blottes også med jævne mellemrum spor efter tidligere tideres beboere i området. Det sker især ved afblæsningesfladerne, hvor sandet bliver blæst væk og afslører de gamle muldlag på toppen af bakken. En 12000 år gammel pilespids fundet ved Nr. Lyngby er et af de ældste spor efter mennesker i Danmark.